page_banner

ክላሲካል ጉዳዮች

ክላሲካል ጉዳዮች

የመትከያ መፍትሄዎችን ፣ የተግባርን ዲዛይን ፣ የምርት ልማትን እና የማምረት አገልግሎትን በሙያዊ አንድ-ማቆሚያ አገልግሎት ያቅርቡ

የመተግበሪያ አካባቢ

የመትከያ መፍትሄዎችን ፣ የተግባርን ዲዛይን ፣ የምርት ልማትን እና የማምረት አገልግሎትን በሙያዊ አንድ-ማቆሚያ አገልግሎት ያቅርቡ

Medical equipment

የሕክምና መሳሪያዎች

Remote conference system application

የርቀት ኮንፈረንስ ስርዓት መተግበሪያ

Stock view multi-screen application

የአክሲዮን እይታ ባለብዙ ስክሪን መተግበሪያ

Multimedia teaching system application

የመልቲሚዲያ የማስተማር ስርዓት መተግበሪያ